İÇERİK
PAZARLAMASI

İçerik Stratejileri
İçerik Oluşturma
Metin Yazımı
Entegre Kampanyalar
Viral Pazarlama

DİJİTAL
PR

Medya Planlama ve Satın Alma
Sosyal Medya Dijital Yatırım Yönetimi
Influencer Çalışmaları

SOSYAL
MEDYA

Sosyal Medya Kanal Stratejileri
Sosyal CRM
Topluluk ve Algı Yönetimi
Kreatif Çalışmalar

MARKA
İLETİŞİMİ

Marka Kimliği Çalışmaları
Marka Strateji Kurguları
Görsel Aidiyet Çalışmaları
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Etkinlik Pazarlama Çalışmaları

SOSYAL
MEDYA

Sosyal Medya Kanal Stratejileri
Sosyal CRM
Topluluk ve Algı Yönetimi
Kreatif Çalışmalar

MARKA
İLETİŞİMİ

Marka Kimliği Çalışmaları
Marka Strateji Kurguları
Görsel Aidiyet Çalışmaları
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Etkinlik Pazarlama Çalışmaları

STRATEJİK
İLETİŞİM YÖNETİMİ

Kriz İletişimi
İtibar ve Güven Yönetimi
Social Listening
Blog Yönetimi

PAZARLAMA
İLETİŞİM STRATEJİLERİ

Konsept, Ana Fikir Geliştirme
İletişim Dili Kurguları